Imprezy muzyczne

Body art - człowiek jako sztuka

Sztuka nowoczesna to szeroko pojęta dziedzina, która daje artyście wolną rękę, umożliwiając wyrażanie siebie w dowolny sposób. Jedną z form sztuki nowoczesnej, która ograniczona jest wyłącznie przez wyobraźnię artysty jest body art. Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku sztuką jest ciało artysty, stanowiące zarówno materiał, na którym powstaje dzieło, jak i środek ekspresji. Body art często łączy się z innymi dziedzinami sztuki nowoczesnej, jak chociażby happening czy performance. W przypadku tego odłamu sztuki nowoczesnej ciało artysty traktowane i postrzegane jest jako jedność między ciałem a duszą i umysłem, jednak sztuka ta różni się od specyfiki zbliżonych form, do których zalicza się np.

teatr. Częstym zabiegiem w body art jest nawiązywanie przez artystę bezpośredniego kontaktu z publicznością. Najczęściej odbywa się to jednak bez użycia słów, a poprzez bazowanie na wrażliwości uczestnika przedstawienia. Równie częstym zabiegiem w tego typu sztuce jest poddawanie ciała metamorfozie za pomocą przebrania lub malunku. Zdarza się, że body art przybiera nieco bardziej kontrowersyjną formę, w której ciało artysty poddawane jest agresji lub niewielkim deformacjom. Zamysłem takich działań jest zwrócenie uwagi odbiorcy poprzez wywołanie skrajnych, często szokujących emocji. Body art, ze względu na swoją specyfikę często służy poruszaniu istotnych społecznie kwestii oraz zwróceniu uwagi szerszego grona na problemy, z jakimi w danej chwili boryka się społeczeństwo. Przedstawienia utrzymane w tym stylu wychodzą poza mury teatru czy galerii sztuki, będąc prezentowane na ulicach, w galeriach handlowych i innych miejscach, które na co dzień są odwiedzane przez większość społeczeństwa.
Napisane przez: