Sztuka współczesna

Performance - przejaw niekonwencjonalnej sztuki żywej

Sztuka nie zna granic. Jej wielowymiarowość sprawia, że artyści mają nieograniczone pole do popisu oraz możliwość zaprezentowania siebie w niecodzienny, wyrazisty sposób. Jedną z niekonwencjonalnych form sztuki, zaliczaną do tzw. sztuki żywej jest performance. Performance może być rozumiany dwojako - z jednej strony ten nurt w sztuce określa osobisty, personalny pokaz artysty przed publicznością i wchodzenie z nią w interakcje, z drugiej z kolei jest formą sprzeciwu dla sztuki konwencjonalnej. Prekursorem performance określa się Jacksona Pollocka, który zaprezentował i wyeksponował nie dzieło końcowe, a sam akt malowania. Performance może przybierać różne formy, jednak jego głównym przeznaczeniem jest wywarcie wrażenia na odbiorcach.

Poczucie zaskoczenia i skrajne emocje, poruszenie - do tego dążą artyści w swoich poczynaniach. Ze względu na to performance często przybiera kontrowersyjną formę. Ten rodzaj sztuki nie ogranicza artysty, dlatego performance może przyjmować różne wymiary - sztuki skupionej na cierpieniu - tzw. traumatyzowaniu ciała, seksualności. Częstym wątkiem pojawiającym się w tej formie sztuki jest medytacja i religijność. Bez względu na to, jaką formę przybiera sztuka, najważniejszym elementem w przedstawieniu jest sam artysta, gdyż to właśnie jego manifestacja jest przejawem sztuki. Performance może być prezentowany na żywo lub za pośrednictwem mediów. Publiczność może być włączona w działanie artysty, równocześnie stając się częścią instalacji. Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że performance nie ma ram czasowych. Performance jest zatem nieszablonową formą sztuki, w której to ciało, myśli i zachowanie artysty jest dziełem i centralnym punktem przedstawienia.
Napisane przez: